ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Είναι ελεγμένα και πιστοποιημένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Αρ.Πρωτ:                       30/013/1594/22-09-2011
Αρ.Δείγματος Γ.Χ.Κ.:                      013/913/2011 


ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ:      ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΔΙ ΚΑΡΥΔΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΣΤΟΡΕΡΑΙΟΥ